Kısa Özgeçmiş

Share

İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Robert Kolej’de okudu.

1983 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1984-1986 yılları arasında Ankara Beypazarı Merkez Sağlık Ocağında zorunlu hizmetini tamamladı.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BRSHH) Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu’nun Klinik Şefliğini yürüttüğü 2. Nevroz Biriminde tamamladıktan sonra aynı klinikte Başasistan olarak çalışmalarımı sürdürdü. 1999 yılında Doçent, 2001 yılında aynı klinikte Şef Yardımcısı oldu.

Bu dönemde (1989-2008) Psikoterapiler, Anksiyete Bozuklukları, Depresyon ve diğer Duygudurum Bozuklukları üzerinde çalıştı. Bu tanı gruplarındaki yatan ve ayaktan tedavi gören hastaların bütüncül tedavilerinin (ilaç tedavileri, bireysel ve grup psikoterapileri, ortam tedavisi) yürütülmesinde ekiple birlikte görev aldı.

Özellikle ruhsal travma yaşamış kadınlarla, panik bozukluğu ve sosyal fobi tanısı alan bireylerle çalıştı. Anksiyete Bozuklukları Polikliniği sorumlusu olarak görev yaptı. Asistan eğitim programının oluşturulması ve yürütülmesinde özellikle Anksiyete Bozuklukları ve Psikanalitik Psikoterapiler alanında görev aldı. Birçok araştırma ve tezin danışmanlığını yaptı. Yurt dışında, uluslararası birçok proje ve araştırmada çalıştı. Bakırköy’ün Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi olarak yürüttüğü faaliyetlerde görev aldı, birçok mesleki yayını Türkçeye kazandırdı.

1996’da Türkiye’de psikiyatri alanındaki ilk hasta-hasta yakını derneği olan Şizofreni Dostları Derneğinin kuruluşunda yer aldı. 2006’da kurucuları arasında olduğu Ruh Sağlığı Platformunda da ruh sağlığı profesyonellerinin meslek dernekleriyle hasta, hasta yakını derneklerini bir araya getirdi.

Bakırköy (BRSHH)’de 2003-2008 yılları arasında Hastane Etik Kurulu ve Klinik Araştırmalar Değerlendirme Kurulu’nda, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komisyonunda 2010-2012 yılları arasında kurul üyeliği yaptı.

Bakırköy’den emekli olduktan sonra 2008 Ekim’de Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda göreve başladı. Mart 2009’da Profesörlük kadrosuna atandı ve aynı anabilim Dalında 2012 Haziranına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü. Bu dönemde Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıp Fakültesi Dönem VI Eğitim Koordinatörlüğü görevlerinin yanında Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefliğini de yürüttü.

1995 yılında kurulan Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Kurucu Üyesi oldu. Daha sonra TPD’nin birçok kurul ve görev grubunda çalıştı.

1914 yılında kurulmuş olan ve ülkemizdeki ilk uzmanlık derneklerinden Türk Nöropsikiyatri Derneği’nde Yönetim Kurulu’nun farklı kademelerinde görev yaptı. Halen dernek başkanlığını yürütüyor.

Psikanaliz ve Psikoterapiler: Psikiyatri Asistanlığına başlamadan önce Tıp öğrencisiyken başlayan psikanalize olan ilgisi yıllar sonra Dr. Talat Parman ve arkadaşlarının kurucusu olduğu İstanbul Psikanaliz Derneği bünyesinde ve daha sonra da Uluslar arası Psikanaliz Birliği (International Psychoanalytic Association-IPA ) bünyesinde devam etti. Uluslararası Psikanaliz Birliği ve İstanbul Psikanaliz Derneği bağlantılı formasyon sonrasında IPA üyesi, psikanalist oldu. Halen psikanalist, psikiyatr ve psikoterapist olarak klinik pratiğini sürdürmekte. Halen Paris Psikosomatik Okulu (IPSO-Marty) bünyesinde psikosomatik hastalıklarda psikanalitik psikoterapiyle ilgili çalışmasını sürdürmekte.

Katkıda bulunduğu kitaplardan bazıları...

1) Klinikte Psikanaliz 2) Kaygı Bozuklukları 3) Psikanalitik Psikoterapi Eğitiminde Süpervizyon bölümleri: Psikanalitik Psikoerapiler kitabindan bölüm. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları. Tuna Matbaacılık, 2011, Ankara

Bakırköy Aklı Hastanesinin Gizli Tarihi (Bakırköy’den Tanıklıklar) Betül Yalçıner, Peykan Gökalp, Cem Mumcu ile Editörlük, Okuyanus Yayınları, 2009

Kişilik Bozuklukları Bölümü P.G. Gökalp, ET Oral El Kitabı (İngilizce).

Practical Aspects of Psychiatry: A Manual for General Practititoners and Psychiatrists in Training. Editör: Marek Jarema. Bölüm: Personality Disorders sf 299-312, 2009, Praha.

Marmara Depremi Deneyimi (İngilizce)Gökalp PG The Experience of the Marmara Earthquake in the book Disasters and Mental Health. Editor(s): Juan José López-Ibor, George Christodoulou, Mario Maj, Norman Sartorius, Ahmed Okasha, Wiley, West Sussex, 2005, p.137-144.

Gökalp PG, Sezgin U, Sercan M. Afet Sonrası Dönemde Erken Psikolojik Girişimler. Ş. Yüksel, M. Sercan, U. Sezgin, P. G. Gökalp (Ed.)Bir depremden sonra…Bir depremden önce…ADEPSTEP, Kasım 2005 Renk Grafik, İstanbul

Gökalp PG Stres Anksiyete ve Kadın. Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Ayşe Akın (Ed.). HÜKSAM, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003. sf. 165-173

Kadın ve Depresyon. Cem Mumcu, Suzan Saner, Peykan Gökalp. Okuyanus Yayınları, 2002

Üyesi Olduğu Dernekler

  • Türk Nöropsikiyatri Derneği
  • İstanbul Psikanaliz Derneği
  • Türkiye Psikiyatri Derneği
  • Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği
  • Şizofreni Dostları Derneği
  • Ruh Sağlığı Platformu

Uluslararası Dernek ve Kuruluşlar: International Psychoanalytic Association

  • World Psychatric Association (Delegate TNS)
  • Psychiatric Association of Eastern Europe and the Balkans (former Secretary General)

Burada okuduklarınızı daha ayrıntılı görebilmek için Akademik Özgeçmişe bakabilirsiniz.